Aansluiting op het wiskundeprogramma

De app is ontstaan uit de praktijk van het wiskunde-onderwijs. Het doel van de app is het aanleren van de optimale oplossingsstrategie voor iedere vergelijking. De app sluit goed aan op de wiskundelessen van de middelbare school (VMBO, HAVO en VWO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *